ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΝΤΖΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ


Διεύθυνση: Καρτεράδος

Τηλέφωνο: 22860 30347

Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση)

yp endo

Πρόκειται για τη θεραπεία που αφορά το εσωτερικό του δοντιού και συνίσταται στην αφαίρεση των μαλακών ιστών από τον πολφικό θάλαμο και τους ριζικούς σωλήνες του δοντιού και την αντικατάστασή τους με κατάλληλο εμφρακτικό υλικό. Η ενδοδοντική θεραπεία εκτελείται τόσο στα μονόριζα όσο και στα πολύριζα δόντια.