ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΝΤΖΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ


Διεύθυνση: Καρτεράδος

Τηλέφωνο: 22860 30347

Γενική Εξέταση Ασθενούς

 

yp gen ekset1
Η γενική εξέταση του ασθενούς περιλαμβάνει:

α) την κλινική εξέταση, κατά την οποία ελέγχεται η στοματική κοιλότητα του ασθενούς και διαπιστώνεται η υπάρχουσα κατάσταση των δοντιών και των μαλακών μορίων (ούλα, γλώσσα, υπερώα, παρειές, χείλη),

 

   

yp gen ekset2
β) τον ακτινογραφικό έλεγχο του ασθενούς με ενδοστοματικές ακτινογραφίες, για την λεπτομερέστερη εξέταση των δοντιών και του οστού των γνάθων, ώστε να γίνει συνολική εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και να καταρτιστεί το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας για κάθε περίπτωση.